รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
   
 

 
       
 
คำสั่งที่ 236/2566 
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566  -  วันที่ 31 มกราคม 2567                       
       
 
คำสั่งที่ 189/2566 
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566                       
       
 
คำสั่งที่ 159/2566 
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566  -  วันที่ 30 กันยายน 2566                       
       
 
คำสั่งที่ 112/2566 
      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566  -  วันที่ 31 กรกฏาคม 2566                       
       
 
คำสั่งที่ 60/2566 ,   แก้ไขคำสั่ง
      ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566  -  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566                       
       
 
คำสั่งที่ 20/2566  
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  -  วันที่ 31 มีนาคม 2566                       
       
 
 
       
 
คำสั่งที่ 210/2565  
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565  -  วันที่ 31 มกราคม 2566                       
       
 
คำสั่งที่ 179/2565  
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565                       
       
 
คำสั่งที่ 136/2565  
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565  -  วันที่ 30 กันยายน 2565                       
       
 
คำสั่งที่ 85/2565 , เพิ่มเติม คำสั่งที่ 116/2565
      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  -  วันที่ 31 กรกฏาคม 2565                       
     
 
คำสั่งที่ 53/2565  
      ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565  -  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565                       
       
 
คำสั่งที่ 14/2565
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  -  วันที่ 31 มีนาคม 2565                       
       
 
 
       
 
คำสั่งที่ 137/2564
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  -  วันที่ 31 มกราคม 2565                       
       
 
คำสั่งที่ 108/2564   เพิ่มเติม คำสั่งที่ 114/2564 , คำสั่งที่ 122/2564
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564                       
       
 
คำสั่งที่ 90/2564   เพิ่มเติม คำสั่งที่ 99/2564 , คำสั่งที่ 102/2564
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  -  วันที่ 30 กันยายน 2564                       
       
 
คำสั่งที่ 68/2564   เพิ่มเติม คำสั่งที่ 75/2564 , คำสั่งที่ 81/2564คำสั่งที่ 86/2564 
      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  -  วันที่ 31 กรกฏาคม 2564                       
       
 
คำสั่งที่ 44/2564   แก้ไข เพิ่มเติม
      ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  -  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                       
 
       
 
คำสั่งที่ 6/2564
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  -  วันที่ 31 มืนาคม 2564                       
 
       
 
 
       
 
คำสั่งที่ 180/2563
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  -  วันที่ 31 มกราคม 2564                       
 
       
 
คำสั่งที่ 169/2563
      ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563                       
 
       
 
คำสั่งที่ 145/2563
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 31 ตุลาคม 2563                       
 
       
 
คำสั่งที่ 110/2563
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2563                       
 
       
 
คำสั่งที่ 67/2563
      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  -  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563                       
 
       
 
คำสั่งที่ 51/2563
      ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563  -  วันที่ 31 พฤษภาคม 2563                       
 
       
 
คำสั่งที่ 13/2563
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  -  วันที่ 31 มีนาคม 2563                       
 
       
 
 
       
 
คำสั่งที่ 180/2562
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  -  วันที่ 31 มกราคม 2563                       
 
       
 
คำสั่งที่ 147/2562
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562                       
 
       
 
คำสั่งที่ 117/2562
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  -  วันที่ 30 กันยายน 2562                       
 
       
 
คำสั่งที่ 73/2562
      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562  -  วันที่ 31 กรกฏาคม 2562                       
 
       
 
คำสั่งที่ 46/2562
      ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  -  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562                       
 
       
 
คำสั่งที่ 14/2562
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  -  วันที่ 31 มีนาคม 2562                       
 
       
 
 
       
 
คำสั่งที่ 167/2561
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561  -  วันที่ 31 มกราคม 2562                       
 
       
 
คำสั่งที่ 130/2561
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561                       
 
       
 
คำสั่งที่ 98/2561
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561  -  วันที่ 30 กันยายน 2561                       
 
       
 
คำสั่งที่ 71/2561
      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  -  วันที่ 31 กรกฏาคม 2561                       
 
       
 
คำสั่งที่ 42/2561
      ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561  -  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561                       
 
       
 
คำสั่งที่ 16/2561
      ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  -  วันที่ 31 มีนาคม 2561                       
 
       
 
 
       
 
คำสั่งที่ 163/2560
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  -  วันที่ 31 มกราคม 2561                       
 
       
 
คำสั่งที่ 129/2560
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  -  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560                       
 
       
 

คำสั่งที่ 100/2560
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  -  วันที่ 30 กันยายน 2560

 
       
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th