รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
รายงานการประชุม  
     
         ครั้งที่ 1/2567   :  3 เมษายน 2567  
 
 
         ครั้งที่ 5/2566   :  31 ตุลาคม 2566    
         ครั้งที่ 4/2566   :  9 ตุลาคม 2566    
         ครั้งที่ 3/2566   :  15 พฤษภาคม 2566    
         ครั้งที่ 2/2566   :  4 เมษายน 2566    
         ครั้งที่ 1/2566   :  24 มกราคม 2566    
 
 
         ครั้งที่ 5/2565   :  25 ตุลาคม 2565    
         ครั้งที่ 4/2565   :  7 ตุลาคม 2565    
         ครั้งที่ 3/2565   :  12 กันยายน 2565    
         ครั้งที่ 2/2565   :  12 พฤษภาคม 2565    
         ครั้งที่ 1/2565   :  1 เมษายน 2565  
 
 
         ครั้งที่ 5/2564   :  29 ตุลาคม 2564  
         ครั้งที่ 4/2564   :  7 ตุลาคม 2564  
         ครั้งที่ 3/2564   :  28 กันยายน 2564  
         ครั้งที่ 2/2564   :  28 พฤษภาคม 2564  
         ครั้งที่ 1/2564   :  8 เมษายน 2564  
 
 
         ครั้งที่ 4/2563   :  13 พฤศจิกายน 2563  
         ครั้งที่ 3/2563   :  30 กันยายน 2563  
         ครั้งที่ 2/2563   :  8 มิถุนายน 2563  
         ครั้งที่ 1/2563   :  7 พฤษภาคม 2563  
 
 
         ครั้งที่ 7/2562   :  26 ธันวาคม 2562  
         ครั้งที่ 6/2562   :  22 ตุลาคม 2562  
         ครั้งที่ 5/2562   :  28 กันยายน 2562  
         ครั้งที่ 4/2562   :  19 กรกฏาคม 2562  
         ครั้งที่ 3/2562   :  13 พฤษภาคม 2562  
         ครั้งที่ 2/2562   :  20 มีนาคม 2562  
         ครั้งที่ 1/2562   :  4 กุมภาพันธ์ 2562  
 
 
         ครั้งที่ 9/2561   :  6 ธันวาคม 2561  
         ครั้งที่ 8/2561   :  22 ตุลาคม 2561  
         ครั้งที่ 7/2561   :  28 กันยายน 2561  
         ครั้งที่ 6/2561   :  8 สิงหาคม 2561  
         ครั้งที่ 5/2561   :  12 มิถุนายน 2561  
         ครั้งที่ 4/2561   :  4 พฤษภาคม 2561  
         ครั้งที่ 3/2561   :  29 มีนาคม 2561  
         ครั้งที่ 2/2561   :  21 กุมภาพันธ์ 2561  
         ครั้งที่ 1/2561   :  15 มกราคม 2561  
 
 
         ครั้งที่ 9/2560   :  22 พฤศจิกายน 2560  
         ครั้งที่ 8/2560   :  6 ตุลาคม 2560  
         ครั้งที่ 7/2560   :  6 กันยายน 2560  
         ครั้งที่ 6/2560   :  24 กรกฏาคม 2560  
         ครั้งที่ 5/2560   :  21 มิถุนายน 2560  
         ครั้งที่ 4/2560   :  2 พฤษภาคม 2560  
         ครั้งที่ 3/2560   :  28 มีนาคม 2560  
         ครั้งที่ 2/2560   :  10 กุมภาพันธ์ 2560  
         ครั้งที่ 1/2560   :  9 มกราคม 2560  
 
 
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th